Bra att veta

Bra att

Tänka på…

Använd gärna detta underlag för att underlätta er beställning.
– Har vi original, skiss eller bara en idé?
– Vad vill vi ha för material; postpapper, glosspapper, thermopapper eller pe?
– På vilket underlag ska etiketten fästas och under vilka förhållanden; kyla, fukt, rumstemperatur eller frysprodukter?
– Skall det vara permanent eller avtagbart adhesiv?
– Vilka och hur många färger behövs?
– Skall vi ha streck-kod (EAN)?
– Vilken storlek ska det vara på etiketten?
– Vilket format ska etiketten ha; rund, rektangulär, annan form?
– Hur stor upplaga?
– Ska vi använda en thermoprinter (värmeprinter) och behöver thermopapper?

 

Papper

 

Våra etiketter kan tryckas på matt, glättat och lackat papper men också som thermoetiketter eller på prolylenfilm.
Post – matt
Gloss – glättat
Thermo – Thermoetiketter är tryckt på värmekänsligt papper för värmeprinter
Pe – polyetylenfilm
Lackat – lackerade etiketter används ofta då man vill ha en extra skyddsbarriär mot fukt, väta, smuts och olja. Används mycket bl.a. inom livsmedelsindustrin.

 

Applicering

 

Rumstemperatur – permanent adhesiv*
Kyla – frysadhesiv
Flyttbar – avtagbart adhesiv
*Adhesiv – lim.